Fink Václav

nohead
Rodné příjmení: Fink
Příjmení: Fink
Partneři:
Vztah hlavní a vybrané osoby: Jaroš Kateřina (hlavní osoba) Jaroš Josef (její otec) Jaroš Jan (jeho otec) Jaroš Jan (jeho otec) Jaroš František (jeho otec) Jaroš Václav (jeho bratr) Jaroš Jan (jeho syn) Jaroš Anna (jeho dcera) Laša Barbara (její dcera) Přibyl Václav (její nevlastní bratr) Nováková Marie (jeho nevlastní sestra) Jirousková Anna (její dcera) Pechová Daniela (její dcera) Jaroš Vladimír (její manžel) Kudrnovská Marie (jeho matka) Kudrnovský Vincent (její otec) Kudrnovská Anna (jeho sestra) Fink Václav (její manžel)
               
         


           
        
   
       
Sourozenci:
Děti:
Partneři:
Kudrnovská
Anna

* 22.3.1853
Datum vložení do databáze: 29.06.2013 0:14:35
Datum poslední úpravy: 12.12.2013 20:38:35