Kroupa Jiří

nohead
Rodné příjmení: Kroupa
Úmrtí: ?.?.1713
Partneři:
Děti:
  • Kroupa Jan, 25.1.1691 (matka ? Anna)
  • Kroupa Dorota, 8.1.1699 (matka ? Anna)
  • Kroupa Václav, 18.2.1703 (matka ? Anna)
  • Kroupa Daniel, 3.11.1706 (matka ? Anna)
  • Kroupa Marie (matka ? Anna)
Vztah hlavní a vybrané osoby: Jaroš Kateřina (hlavní osoba) Jaroš Josef (její otec) Jaroš Jan (jeho otec) Jaroš Jan (jeho otec) Jaroš František (jeho otec) Jaroš Petr (jeho otec) Jaroš Jan (jeho bratr) Merkl Kateřina (jeho manželka) Springer Mikuláš (její manžel) ? Anna (jeho manželka) Kroupa Jiří (její manžel)
Informace o matrikách:
kroupa Jiří si bere v Dubenecké 34-19 na str. 61 Rosinu příjmení nepřečtu v roce 1683 svatba neznámo
kde snad Dubenec? jiný Kroupa není
úmrtí Kroupy v Dubeneckých indexech není

SOA Zámrsk Holohlavy sign. 42-3 NOZ (1683-1725) str. 30 - dítě bez jména otec Jiří Kroupa a matka
Dorota? je to synovo dítě?

SOA Zámrsk Holohlavy sign. 42-3 NOZ (1683-1725) str. 33 - 1712 je ještě Anna žena Jiřího Kroupy jako
svědek narozených, v 1713 již je uvedena jako vdova a do 1719 je tak psána
               
         


           
        
   
       
Sourozenci:
Děti:
Kroupa
Jan

* 25.1.1691
Kroupa
Dorota

* 8.1.1699
Kroupa
Václav

* 18.2.1703
Kroupa
Daniel

* 3.11.1706
Partneři:
Datum vložení do databáze: 05.01.2019 11:06:55
Datum poslední úpravy: 30.05.2019 12:30:29