? Anna

nohead
Rodné příjmení: ?
Příjmení: Springar a Kroupova
Úmrtí: před 1740
Partneři:
Děti:
  • Kroupa Jan, 25.1.1691 (otec Kroupa Jiří)
  • Kroupa Dorota, 8.1.1699 (otec Kroupa Jiří)
  • Kroupa Václav, 18.2.1703 (otec Kroupa Jiří)
  • Kroupa Daniel, 3.11.1706 (otec Kroupa Jiří)
  • Kroupa Marie (otec Kroupa Jiří)
Vztah hlavní a vybrané osoby: Jaroš Kateřina (hlavní osoba) Jaroš Josef (její otec) Jaroš Jan (jeho otec) Jaroš Jan (jeho otec) Jaroš František (jeho otec) Jaroš Petr (jeho otec) Jaroš Jan (jeho bratr) Merkl Kateřina (jeho manželka) Springer Mikuláš (její manžel) ? Anna (jeho manželka)
Informace o matrikách:
svatba s Jiřím Kroupou v Holohlavských indexech nenalezena ani v dubeneckých indexech není
v roce 1736 umírá v Rožnově Anna žena Jana Springara SOA Zámrsk Holohlavy sign. 42-5 str. 288
1739 umírá v dubenci 34-6 Anna manželka Jana Springara -80 let? ale jinak její úmrtí nelze najít ani v
Dubenci ani v Holohlavech
               
         


           
        
   
       
Sourozenci:
Děti:
Kroupa
Jan

* 25.1.1691
Kroupa
Dorota

* 8.1.1699
Kroupa
Václav

* 18.2.1703
Kroupa
Daniel

* 3.11.1706
Datum vložení do databáze: 05.01.2019 11:06:23
Datum poslední úpravy: 30.05.2019 14:52:15