Fu?? Jan

nohead
Rodné příjmení: Fu??
Partneři:
Vztah hlavní a vybrané osoby: Jaroš Kateřina (hlavní osoba) Jaroš Josef (její otec) Jaroš Jan (jeho otec) Jaroš Jan (jeho otec) Jaroš František (jeho otec) Jaroš Václav (jeho bratr) Jaroš Jan (jeho syn) Jaroš Anna (jeho dcera) Laša Barbara (její dcera) Pech Josef (její nevlastní bratr) Pech Anna (jeho matka) Pech Josef (její otec) Pech František (jeho otec) Pech František (jeho otec) Pech Jakub Kryštof (jeho otec) Pech Anna Marie (jeho sestra) Fu?? Jan (její manžel)
               
         


           
        
   
       
Sourozenci:
Děti:
Partneři:
Pech
Anna Marie

* 13.3.1731
Datum vložení do databáze: 21.11.2016 10:14:03
Datum poslední úpravy: 21.11.2016 10:14:18