Kořeny

Statistika rodokmenu

Počet osob: 2958 (84 naživu)
Počet mužů: 1537 (41 naživu)
Počet žen: 1421 (43 naživu)
Počet generací: 14

Muži:

Nejvyšší věk ze zesnulých*: Sucharda Josef Wáclaw? - 88 let 4 měsíce 23 dní (32 286 dní)
Průměrná délka života*: 27 let 4 měsíce 13 dní (9 996 dní)
Průměrný věk při 1. sňatku*: 27 let 6 měsíců 26 dní (10 070 dní)
Průměrný věk při 1. dítěti*: 27 let 11 měsíců 28 dní (10 224 dní)
Nejčastější jméno: Jan, Václav (296x)

Ženy:

Nejvyšší věk ze zesnulých*: Havelka Anna - 94±1 rok
Průměrná délka života*: 28 let 4 měsíce 28 dní (10 376 dní)
Průměrný věk při 1. sňatku*: 24 let 6 měsíců 3 dny (8 951 dní)
Průměrný věk při 1. dítěti*: 24 let 7 měsíců 4 dny (8 983 dní)
Nejčastější jméno: Anna (304x)

Všichni:

Nejvyšší věk ze zesnulých*: Havelka Anna - 94±1 rok
Průměrná délka života*: 27 let 10 měsíců 6 dní (10 172 dní)
Průměrný věk při 1. sňatku*: 26 let 0 měsíců 6 dní (9 502 dní)
Průměrný věk při 1. dítěti*: 25 let 8 měsíců 26 dní (9 401 dní)
Nejčastější jméno: Anna (304x)

Dny a měsíce narození:

Nejvíce lidí se narodilo v lednu (178x)
Nejvíce lidí se narodilo v neděli (314x)
Nejméně lidí se narodilo v červenci (133x)
Nejméně lidí se narodilo v sobotu (231x)

Dny a měsíce úmrtí:

Nejvíce lidí zemřelo v březnu (88x)
Nejvíce lidí zemřelo v pátek (117x)
Nejméně lidí zemřelo v září (44x)
Nejméně lidí zemřelo v pondělí (103x)

Dny a měsíce svateb:

Nejvíce svateb bylo v únoru (105x)
Nejvíce svateb bylo v úterý (181x)
Nejméně svateb bylo v březnu (6x)
Nejméně svateb bylo v pátek (15x)

Svatby:

Nejmladší nevěsta*: Jukla Marie Anna - věk při svatbě: 14±1 rok
Nejmladší ženich*: Přibyl Matěj - věk při svatbě: 12±1 rok
Nejstarší nevěsta*: Merkl Kateřina - věk při svatbě: 55±1 rok
Nejstarší ženich*: Šturm František - věk při svatbě: 64±1 rok

Nejkratší manželství: Jaroš Jiří & Černý Marie - (detaily manželství) - 0 roků 4 měsíce 8 dní (129 dní)
Nejdelší manželství: Matura Jiří & Ježek Kateřina - (detaily manželství) - 59 let 11 měsíců 24 dní (21 907 dní)

Rodiče:

Nejmladší matka*: Tomášek Kateřina - věk při narození dítěte: 13 let 7 měsíců 22 dní (4 984 dní)
Nejmladší otec*: Přibyl Matěj - věk při narození dítěte: 13±1 rok
Nejstarší matka*: Havelka Anna - věk při narození dítěte: 61±1 rok
Nejstarší otec*: Jaroš Matěj - věk při narození dítěte: 68 let 5 měsíců 30 dní (25 020 dní)
Nejvyšší věk matky při prvním dítěti*: Filát Dorota - 44±1 rok
Nejvyšší věk otce při prvním dítěti*: Jungmann Řehoř - 48±1 rok
Maximální počet dětí je 18. Měla je Strakoš Jan .

Prarodiče:

Nejmladší babička*: Andrejs Dorota - věk při narození vnoučete: 36±1 rok
Nejmladší děda*: Přibyl Matěj - věk při narození vnoučete: 37±1 rok
Nejstarší babička*: Havelka Anna - věk při narození vnoučete: 94±1 rok
Nejstarší děda*: Bohumil Antonín - věk při narození vnoučete: 99±1 rok
Nejvyšší věk babičky při prvním vnoučeti*: Merkl Kateřina - 70±1 rok
Nejvyšší věk dědečka při prvním vnoučeti*: Tomášek Mikuláš - 69±1 rok

Praprarodiče:

Nejmladší prababička*: Ježek Kateřina - věk při narození pravnoučete: 59±1 rok
Nejmladší praděda*: Matura Jiří - věk při narození pravnoučete: 59 let 9 měsíců 4 dny (21 829 dní)
Nejstarší prababička*: Melich Magdalena - věk při narození pravnoučete: 103±1 rok
Nejstarší praděda*: Bohumil Antonín - věk při narození pravnoučete: 146±1 rok
Nejvyšší věk prababičky při prvním pravnoučeti*: Švitorkova Františka - 88±1 rok
Nejvyšší věk pradědečka při prvním pravnoučeti*: Jaroš Jan Nepom. - 98 let 1 měsíc 17 dní (35 841 dní)
* Údaje, které nejsou s přesností na dny, jsou přibližné. Existuje-li u jiné osoby přesnější údaj v daném rozmezí, je použita tato osoba.